İhracat için BİR PAZAR SEÇİN / EXPORT FOR CHOOSE A MARKET

İhracat için BİR PAZAR SEÇİN

İşletmeniz için en fazla potansiyele sahip deniz aşırı pazarları tanıyın.

Yurtdışı pazarını kolaylaştıran veya girmesi zor olan faktörleri anlayın.

Kaynaklarınızı nereye koyacağınızı düşünün.

Herhangi bir ihracatçı için kritik bir karar nerede ticaret yapılacaktır – hangi pazarlar uygulanan çaba ve kaynaklara karşı en iyi getiriyi sağlayacak?

Pazar seçiminin sebepleri genellikle oldukça keyfi olabilir – bir içgüdü hissi veya bir meslektaşla bir şans sohbeti veya “burada bizim için fırsat olabileceği” düşüncesiyle sonuçlanan bir tatil.

Ancak, bunu düşünürseniz, bir pazar seçimi, hevesle yapılamayacak kadar önemlidir. Bağırsak duygularında yanlış bir şey yoktur, ancak nitelikli olmaları gerekir.

EXPORT FOR CHOOSE A MARKET

Recognise the overseas markets that have the most potential for your business.

Understand the factors that make an overseas market easy or difficult to enter.

Consider where to put your resources.

A critical decision for any exporter is where to trade – which markets will give the best return against effort and resources applied?

Reasons for market selection can often be quite arbitrary – a gut feeling, or a chance conversation with a colleague, or a holiday resulting in the thought that “there may be opportunity for us here”.

However, if you think about it, the selection of a market is too important to be made on a whim.  There is nothing wrong with “gut feelings’, but they should be qualified.